Υπηρεσίες προς Ιδιοκτήτες

Μίσθωση του ακινήτου σας

αποκτήστε εγγυημένο εισόδημα από την Imobi

Μια από τις υπηρεσίες της Imobi προς τους ιδιοκτήτες είναι η μίσθωση του ακινήτου τους που σημαίνει εγγυημένο εισόδημα με τη μορφή ενοικίου.

Αναλαμβάνουμε τη μίσθωση του ακινήτου ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτό χρήζει ανακαίνισης και το εκμεταλλευόμαστε είτε με τη μορφή συμβατικού ενοικίου είτε μέσα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εσείς απολαμβάνετε τη σιγουριά της μακροχρόνιας μίσθωσης από εμάς και την απόδοση του ενοικίου κάθε μήνα, στην ώρα του, δίχως να χρειαστεί να μεριμνήσετε για το παραμικρό.

Διαχείριση του ακινήτου σας

αφήστε την εταιρεία μας να φροντίσει για όλα

Η Imobi προσφέρει λύσεις τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν κάποιο ακίνητο και δυσκολεύονται ή αδυνατούν να διαχειριστούν.

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση του διαμερίσματός σας:

  • εξεύρεση ενοικιαστών

  • είσπραξη και απόδοση ενοικίου

  • τεχνική υποστήριξη

  • νομική υποστήριξη


Οι ιδιοκτήτες μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της Imobi παρακολουθούν όλες τις ταμειακές ροές και εργασίες, χαίρουν της φροντίδας του ακινήτου τους και της καταβολής του ενοικίου στην ώρα του.

Πώληση του ακινήτου σας

αναθέστε μας την εξεύρεση αγοραστών

Η Imobi ως εταιρεία επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία μπορεί να αναλάβει την εξεύρεση αγοραστών για το ακίνητό σας.

Βασική προϋπόθεση για την καταχώρηση του ακινήτου σας στην ψηφιακή πλατφόρμα της Imobi είναι αυτό να έχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό μπορεί να σημαίνει:

  • ακίνητα που βρίσκονται ακόμη στα σχέδια

  • ακίνητα υπό κατασκευή

  • ακίνητα που χρήζουν μερικής/ολικής ανακαίνισης

  • ακίνητα που μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητική απόδοση ενοικίου

  • ακίνητα σε αναδυόμενες περιοχές


Επωφεληθείτε από το δίκτυο συνεργαζόμενων επενδυτών μας στην ακίνητη περιουσία και βρείτε αγοραστή για το ακίνητό σας!