Μάθετε για εμάς

Η Imobi είναι εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες, εταιρείες, Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Αναλαμβάνουμε, ανάμεσα σε άλλα:

  • Τη μίσθωση του ακινήτου σας, το οποίο εν συνεχεία υπεκμισθώνουμε. Εσείς ξενοιάζετε από όλα τα ζητήματα και εισπράττετε μηνιαία το εγγυημένο εισόδημά σας.

  • Τη διαχείριση του ακινήτου σας που σημαίνει την είσπραξη των ενοικίων, τον έλεγχο μη οφειλής των λογαριασμών και την επικοινωνία με τους ενοικιαστές σας.

  • Τη διαχείριση πολυκατοικιών καθώς και την έκδοση κοινοχρήστων.

  • Τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων.


Η Imobi Investment είναι μια νεοιδρυθείσα εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, που δημιουργήθηκε με σκοπό να συνεχίσει και να επεκτείνει τις δραστηριότητες των εταίρων της, οι οποίοι διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο των ακινήτων. Ύστερα από μια και πλέον δεκαετία ενασχόλησης με δεκάδες ιδιόκτητα ακίνητα, καθώς και με ακίνητα τρίτων, αποφάσισαν να ιδρύσουν την εταιρεία, η οποία αποτελεί πλέον την μοναδική τους επαγγελματική απασχόληση.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν ή δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν οι ίδιοι προσωπικά με τα ακίνητά τους. Στη σύγχρονη εποχή, όπου τα γραφειοκρατικά ζητήματα σχετικά με τα ακίνητα, οι διατυπώσεις και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών συνεχώς πληθαίνουν, η ανάθεση των ακινήτων σε έναν έμπειρο επαγγελματία αποτελεί την εξυπνότερη και προσφορότερη λύση. Ανάμεσα στους πελάτες μας βρίσκονται πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, που αδυνατώντας να διαχειριστούν εξ αποστάσεως την ακίνητη περιουσία τους εξαναγκάζονται να την αφήνουν ανεκμετάλλευτη, γεγονός που μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να επιφέρει. Μια ακόμη κατηγορία αποτελούν οι συγκληρονόμοι, οι οποίοι λόγω αδυναμίας συνεννόησης καταλήγουν επίσης με ανεκμετάλλευτη ακίνητη περιουσία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η Imobi δίνει χειροπιαστές λύσεις και εγγυημένο εισόδημα προσφέροντας τον επαγγελματισμό της.

Φυσικά η εταιρεία μας υποστηρίζεται από δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, ενδεικτικά δικηγόρο, μηχανικό,λογιστή/φοροτεχνικό, καθώς και τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να προσφέρει πάντα τις καλύτερες και συμφερότερες λύσεις στα κάθε λογής προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν.

Μεριμνούμε ώστε το ακίνητό σας να σας αποφέρει σταθερά και αδιάλειπτα ένα εγγυημένο εισόδημα, στοχεύοντας στην υψηλότερη δυνατή απόδοση. Ανάλογα με τις ανάγκες σας/ επιθυμίες σας είτε εκμισθώνει η ίδια η εταιρεία μας το ακίνητό σας είτε αναλαμβάνει να διαχειριστεί το ήδη μισθωμένο ακίνητό σας. Σε κάθε περίπτωση εσείς απαλλάσσεστε από κάθε σχετικό άγχος και απλά απολαμβάνετε τους καρπούς των κόπων σας.

Συνεπώς εάν:

1.Διαθέτετε κάποιο κλειστό ακίνητο,

2.Διαθέτετε ακίνητο εξ αδιαιρέτου και αδυνατείτε να συνεννοηθείτε με τους λοιπούς συνιδιοκτήτες,

3.Διαθέτετε κάποιο πεπαλαιωμένο ακίνητο που χρήζει επισκευών χωρίς εσείς να μπορείτε να αντεπεξέλθετε στα σχετικά έξοδα,

4.Διαθέτετε ένα είδη μισθωμένο ακίνητο και δυσκολεύεστε με την διαχείριση του,

απευθυνθείτε στην Imobi Investment ώστε να βρούμε τη λύση που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς.

Προτεινόμενα Ακίνητα